Wispelturig pH7 doet de intergemeentelijke samenwerking met Lint imploderen.

Fan van Hove is bijzonder teleurgesteld in de onsportieve houding van meerderheidspartij pH7, die nogmaals haar onbetrouwbaarheid bewijst door zonder veel verhaal uit de onderzoeksfase tot intergemeentelijke samenwerking met Lint te stappen. De mogelijkheden die er lagen om met Lint samen te werken, m.n. de technische diensten, overstijgen het belang van één partij zonder verhaal. Het had de Hovenaars veel kunnen bieden, het gaf ons kansen op een performantere dienstverlening en armslag om als kleine gemeente ook in de toekomst de kwaliteit en nabijheid van onze diensten hoog te houden. Helaas deed de negatieve houding van Positief Hove de boeken toe. Lees hieronder het kritische persbericht vanuit de gemeente Lint.

Lint zet onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking met Hove stop

Het college van de gemeente Lint heeft beslist om het onderzoek naar een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Lint en Hove stop te zetten. Beide gemeenten besloten in juni van dit jaar om een onderzoek te starten naar een samenwerking tussen de technische diensten en de afdelingen vergunningen. De gemeente Lint zag in deze schaalvergroting dé kans om de betreffende diensten verder te professionaliseren.
Er werd een overlegorgaan opgericht – bestaande uit gemeenteraadsleden van zowel meerderheden als oppositie – dat het onderzoek naar samenwerking voerde.

De laatste weken werd echter meer en meer duidelijk dat niet alle meerderheidspartijen op dezelfde golflengte zaten. Op een vergadering met beide colleges afgelopen maandag bleek dat het broodnodige vertrouwen tussen de verschillende partijen niet langer aanwezig was.
Binnen het Lintse college was er steeds volledige eensgezindheid over dit project. Maar de gemeente Lint is niet gebaat bij het incorporeren van interne twisten uit het Hovese college, en meer specifiek de wispelturige houding van meerderheidspartij PH7, in een nieuwe intergemeentelijk organisatie.

De beslissing tot stopzetting werd dinsdagavond meegedeeld aan het Hovese gemeentebestuur en aan het overlegorgaan. Woensdagochtend wordt het personeel van de gemeente Lint op de hoogte gebracht. Het Lintse college houdt eraan om alle betrokken medewerkers – zowel van Hove als van Lint – uitdrukkelijk te bedanken voor hun getoonde inzet en geduld in de afgelopen maanden.

Mobiliteitsbeurs 14/10

Op 14 oktober organiseren CD&V Mortsel, Kontich, Edegem en Fan van Hove een mobiliteitsbeurs tussen 10u en 14u in de Schrans, Molenveldlaan 4 in Edegem. Samen met Dirk de Kort, Voorzitter van de commissie openbare werken in het Vlaams Parlement, en Ludwig Caluwé, gedeputeerde van de provincie, gaan ze met u in dialoog over wat er op het vlak van mobiliteit spaak loopt en wat gesmeerd.

Mobiliteit blijft in de zuidrand van Antwerpen een permanente zorg. Een deel van de oplossing is zeker de fiets want kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging, het klimaat, snelheid, veiligheid en de mogelijkheid om vlot contact te leggen. Geen enkel ander vervoermiddel combineert zoveel voordelen. Om die redenen willen we de fiets de plaats geven waarop hij recht heeft: als koning van de weg. Om de fiets Koning te kunnen maken, moeten we werken aan rustigere woonwijken en veiligere straten. Een Koning Fietsbeleid kan dus niet zonder een gepast beleid voor openbaar vervoer en auto. We willen samen met de inwoners, op zoek gaan hoe we dit kunnen realiseren in onze gemeente en in heel de zuidrand.

We willen graag van u horen waar de knelpunten liggen en welke oplossingen u kent. Deel ze daarom mee op de mobiliteitsbeurs op 14 oktober.

Praktisch:

Mobiliteitsbeurs

14 oktober

tussen 10u en 14u (vrije toegang)

in de Schrans, Molenveldlaan, Edegem

https://www.facebook.com/events/173632333195938/

Pannenkoekenmobiel 23/9 Vredewijk

Fan van Hove (CD&V – Open VLD) reist met zijn pannenkoekenmobiel heel Hove door. Waar we neerstrijken brengen we met een verse pannenkoek de kans aan een buurt om elkaar te leren kennen, bij te praten, ons vragen te stellen… .

We kijken er naar uit om u te ontmoeten op zaterdag 23 september, vanaf 15u op het pleintje aan de Jan Frans Gellyncklaan-Eikenstraat.

Pannenkoekenmobiel 9/9 Centrum

Fan van Hove (CD&V – Open VLD) reist met zijn pannenkoekenmobiel heel Hove door. Waar we neerstrijken brengen we met een verse pannenkoek de kans aan een buurt om elkaar te leren kennen, bij te praten, ons vragen te stellen… .

We kijken er naar uit om u te ontmoeten op zaterdag 9 september, vanaf 15u op het pleintje aan de Sint-Laurentiuskerk.

Kalender Fan van Hove 2017

Welkom op een van onze activiteiten in het najaar:

  • 9/9 Pannenkoekenmobiel centrum (aan de Sint-Laurentiuskerk) met afname enquête in het Centrum en de Meylwijk
  • 23/9 Pannenkoekenmobiel Vredewijk (pleintje Dennenlaan)

Lancering enquête!

Fan van Hove lanceert op 13/5  zijn staat van Hove, een dorpsenquête waarmee we alle inwoners van Hove hun mening vragen over de levenskwaliteit in Hove en haar wijken aan de hand van 26 vragen. We maken zo werk van echte participatie. De Hovenaar maakt het rapport op van het huidige bestuur, maar we horen ook graag wat er in elke buurt prioriteit dient te krijgen.

De enquête zal naast de digitale verspreiding ook deur aan deur worden afgenomen. Resultaten en beleidsvoorstellen verwachten we eind 2017.

Vul hier de enquête in.

Pannenkoekenmobiel 13/5 Vogeltjeswijk

Fan van Hove (CD&V – Open VLD) reist met zijn pannenkoekenmobiel heel Hove door. Waar we neerstrijken brengen we met een verse pannenkoek de kans aan een buurt om elkaar te leren kennen, bij te praten, ons vragen te stellen… .

We kijken er naar uit om u te ontmoeten op zaterdag 13 mei, vanaf 15u op het pleintje aan de Spreeuwenlaan-Kievitslaan.

Schepencollege Hove blaast het RUP Lege Veldkantlaan Zuid af

Na een eerste discrete aankondiging op de Gecoro, kondigde het schepencollege nu ook publiek aan tijdens de gemeenteraad van 27/03, dat zij de opmaak van het RUP stopzet.

Reden: “het zou te aanvechtbaar zijn”.  Het RUP waarmee het college koos voor een zeer verregaande ontwikkeling van dit groot gebied in Hove (tot 145 wooneenheden) botst op een  conflict met het nog steeds geldende Gemeentelijk Structuurplan, dat stelt dat dit gebied uitgesloten wordt voor verdere ontwikkeling.  De keuze voor een vergaande ontwikkeling kwam er pas na 3 jaar onderhandelen met de eigenaar, het OCMW Antwerpen. Heeft het schepencollege zich dan op geen enkel moment  de vraag gesteld of die tegenstelling moest overbrugd worden? Of ze met andere woorden zo snel moest toegegeven aan de  honger tot verkavelen!? De dreiging van een grote, nieuwe verkaveling en dito mobiliteitsdruk op Hove is hiermee alvast afgewend. Uiteraard zijn we hier als voorvechters van de open ruimte bijzonder blij mee.

Het gebrek aan visie inzake ruimtelijke ontwikkeling blijkt nu trouwens openlijk voor de tweede maal. Zo koos het pas gevormde schepencollege in 2013 om in het dossier Hortensiahof zeer snel een slecht compromis te aanvaarden ( er liep nl een procedure tegen een door de Provincie afgeleverde bouwvergunning). Het nieuwe college geloofde niet in de sterkte van het dossier dat wij eind 2012 nog startten alhoewel de beroepsprocedure nochtans bijzonder succesvol evolueerde voor de gemeente.

Nu blijkt dus opnieuw dat het college de hefboom van het Gemeentelijk Structuurplan onderschat heeft om de verkaveldrift te beheersen, of misschien zelfs af te houden.

Maar, wat nu? Het college kiest om de ontwikkeling van het gebied Lege Veldkantlaan Zuid op te nemen in een procedure van opmaak van een Masterplan, dat leidt tot een nieuw ruimtelijk beleidsplan. Allemaal stadhuiswoorden en technisch jargon om te zeggen dat er nieuw Structuurplan komt dat alweer belangrijke, verstrekkende, bindende opties neemt. Het college roept op om dit verhaal in  alle sereniteit te bekijken.

We  zijn als Fan van Hove hiertoe bereid, maar zonder onze principes te verloochenen en dus niet snel, snel een dealtje te gaan uitvoeren met verlies van die grote open ruimte als resultaat.

Wij gaan uit van de sterkte van onze eigen troeven in dit dossier en zullen ons niet laten opjagen.

Op een schitterend 2017!

Vanwege al de Fans van Hove de beste wensen voor 2017! We krijgen de laatste dagen wel eens vragen naar onze nieuwjaarsreceptie. Dit jaar maakten we de keuze om geen traditionele nieuwjaarsreceptie aan te bieden maar te gaan voor een toegankelijkere formule begin van de lente om Hovenaars de kans te geven ons en elkaar te ontmoeten. Afspraak op zondag 19 maart in Da Capo vanaf 10.30u, waar minister Koen Geens om 11.30u in de sofa ploft voor een ontspannend gesprek. En dat glaasje op het nieuwe jaar krijg je dan uiteraard!