Fan van Hove wil geen Helihaven in Lint.

De afgelopen vier jaar hebben zowel de gemeente Lint als de provincie Antwerpen zich telkens negatief uitgesproken over de inplanting van een helihaven te Lint. In dit kader zijn tijdens het openbaar onderzoek 3.745 bezwaarschriften ingediend die betrekking hadden op o.a. geluidshinder, veiligheid, trillingen, stofhinder, geurhinder, pollutie, verstoring van het zicht van omwonenden, verstoring van de omgeving, natuur en planologische aspecten. 

Ondanks de bezwaren werd een vergunning afgeleverd. Gelukkig heeft de minister in de vergunning een aantal strenge voorwaarden opgelegd die het vliegverkeer drastisch zullen beperken:

  • helihaven met maximaal 10 vliegbewegingen per dag, maximaal 20 vliegbewegingen per week waarvan maximaal 2 tussen 19u en 22u maximaal 4 vliegbewegingen om medische urgentie per maand tussen 22u en 7u
  • geen vliegbewegingen op zon- en feestdagen, met uitzondering van vluchten voor medische urgentie
  • geen praktijklessen
  • geen rondvluchten, demonstratievluchten en recreatievluchten
  • niet tanken op de site.

Fan van Hove blijft ten gronde gekant tegen de inplanting van een helihaven in de buurt van woongebieden. Een helihaven hoort thuis op een luchthaven. En de luchthaven van Deurne is vlakbij. Fan van Hove roept alle  betrokkenen op om werk te maken van een herbestemming van het terrein in een KMO-zone. In de tussentijd wenst Fan van Hove dat er een strenge controle komt op de naleving van de voorwaarden die werden opgelegd in de milieuvergunning. Tegen elke inbreuk moet opgetreden worden. Bij meerdere inbreuken moet de vergunning worden ingetrokken.

Onze deurhangers gespot?

Een hele hoop ingevulde deurhangers en boeiende deurgesprekken in de wijk Veldkant. Hebben we een deur gemist, zijn er toch nog deurhangers blijven liggen: we ontvangen graag nog jullie ideeën op fanvanhove@gmail.com. Op naar de volgende wijk begin januari… .

Dorpsenquête de staat van Hove was een groot succes!

Na 6 maanden sluiten we onze dorpsenquête af met ruim 200 ingevulde exemplaren. We zijn zeer tevreden met dit mooie cijfer.

We danken dan ook iedereen die 5 min. tijd nam om deze in te vullen. Fan van Hove gaat nu aan de slag met de bijeengesprokkelde gegevens om ifv de verkiezingen van 2018 aanbevelingen en acties op maat uit te werken. De resultaten van deze enquête mag u dan ook verwachten in een van onze volgende publicaties.

Wispelturig pH7 doet de intergemeentelijke samenwerking met Lint imploderen.

Fan van Hove is bijzonder teleurgesteld in de onsportieve houding van meerderheidspartij pH7, die nogmaals haar onbetrouwbaarheid bewijst door zonder veel verhaal uit de onderzoeksfase tot intergemeentelijke samenwerking met Lint te stappen. De mogelijkheden die er lagen om met Lint samen te werken, m.n. de technische diensten, overstijgen het belang van één partij zonder verhaal. Het had de Hovenaars veel kunnen bieden, het gaf ons kansen op een performantere dienstverlening en armslag om als kleine gemeente ook in de toekomst de kwaliteit en nabijheid van onze diensten hoog te houden. Helaas deed de negatieve houding van Positief Hove de boeken toe. Lees hieronder het kritische persbericht vanuit de gemeente Lint.

Lint zet onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking met Hove stop

Het college van de gemeente Lint heeft beslist om het onderzoek naar een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Lint en Hove stop te zetten. Beide gemeenten besloten in juni van dit jaar om een onderzoek te starten naar een samenwerking tussen de technische diensten en de afdelingen vergunningen. De gemeente Lint zag in deze schaalvergroting dé kans om de betreffende diensten verder te professionaliseren.
Er werd een overlegorgaan opgericht – bestaande uit gemeenteraadsleden van zowel meerderheden als oppositie – dat het onderzoek naar samenwerking voerde.

De laatste weken werd echter meer en meer duidelijk dat niet alle meerderheidspartijen op dezelfde golflengte zaten. Op een vergadering met beide colleges afgelopen maandag bleek dat het broodnodige vertrouwen tussen de verschillende partijen niet langer aanwezig was.
Binnen het Lintse college was er steeds volledige eensgezindheid over dit project. Maar de gemeente Lint is niet gebaat bij het incorporeren van interne twisten uit het Hovese college, en meer specifiek de wispelturige houding van meerderheidspartij PH7, in een nieuwe intergemeentelijk organisatie.

De beslissing tot stopzetting werd dinsdagavond meegedeeld aan het Hovese gemeentebestuur en aan het overlegorgaan. Woensdagochtend wordt het personeel van de gemeente Lint op de hoogte gebracht. Het Lintse college houdt eraan om alle betrokken medewerkers – zowel van Hove als van Lint – uitdrukkelijk te bedanken voor hun getoonde inzet en geduld in de afgelopen maanden.

Mobiliteitsbeurs 14/10

Op 14 oktober organiseren CD&V Mortsel, Kontich, Edegem en Fan van Hove een mobiliteitsbeurs tussen 10u en 14u in de Schrans, Molenveldlaan 4 in Edegem. Samen met Dirk de Kort, Voorzitter van de commissie openbare werken in het Vlaams Parlement, en Ludwig Caluwé, gedeputeerde van de provincie, gaan ze met u in dialoog over wat er op het vlak van mobiliteit spaak loopt en wat gesmeerd.

Mobiliteit blijft in de zuidrand van Antwerpen een permanente zorg. Een deel van de oplossing is zeker de fiets want kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging, het klimaat, snelheid, veiligheid en de mogelijkheid om vlot contact te leggen. Geen enkel ander vervoermiddel combineert zoveel voordelen. Om die redenen willen we de fiets de plaats geven waarop hij recht heeft: als koning van de weg. Om de fiets Koning te kunnen maken, moeten we werken aan rustigere woonwijken en veiligere straten. Een Koning Fietsbeleid kan dus niet zonder een gepast beleid voor openbaar vervoer en auto. We willen samen met de inwoners, op zoek gaan hoe we dit kunnen realiseren in onze gemeente en in heel de zuidrand.

We willen graag van u horen waar de knelpunten liggen en welke oplossingen u kent. Deel ze daarom mee op de mobiliteitsbeurs op 14 oktober.

Praktisch:

Mobiliteitsbeurs

14 oktober

tussen 10u en 14u (vrije toegang)

in de Schrans, Molenveldlaan, Edegem

https://www.facebook.com/events/173632333195938/

Pannenkoekenmobiel 23/9 Vredewijk

Fan van Hove (CD&V – Open VLD) reist met zijn pannenkoekenmobiel heel Hove door. Waar we neerstrijken brengen we met een verse pannenkoek de kans aan een buurt om elkaar te leren kennen, bij te praten, ons vragen te stellen… .

We kijken er naar uit om u te ontmoeten op zaterdag 23 september, vanaf 15u op het pleintje aan de Jan Frans Gellyncklaan-Eikenstraat.

Pannenkoekenmobiel 9/9 Centrum

Fan van Hove (CD&V – Open VLD) reist met zijn pannenkoekenmobiel heel Hove door. Waar we neerstrijken brengen we met een verse pannenkoek de kans aan een buurt om elkaar te leren kennen, bij te praten, ons vragen te stellen… .

We kijken er naar uit om u te ontmoeten op zaterdag 9 september, vanaf 15u op het pleintje aan de Sint-Laurentiuskerk.

Kalender Fan van Hove 2017

Welkom op een van onze activiteiten in het najaar:

  • 9/9 Pannenkoekenmobiel centrum (aan de Sint-Laurentiuskerk) met afname enquête in het Centrum en de Meylwijk
  • 23/9 Pannenkoekenmobiel Vredewijk (pleintje Dennenlaan)