Fan van Hove even offline

We zijn de laatste weken onder schot genomen door een spambot. Deze zorgde ervoor dat onze website enkele dagen plat lag. We zijn nu terug te bezoeken, maar er zijn nog wat linken te herleggen. We hopen tegen eind deze week terug volledig operationeel te zijn.

Onze kalender voorjaar 2018!

Nog meer Fan van Hove in voorjaar 2018

Na onze grote dorpsenquête komen we bij u terug met resultaten en vragen per wijk om nog beter te weten wat de noden zijn van u en uw wijk. U mag onze deurhangers en bijhorend bezoek nog verwachten:

10/3 Deurhangers Meylwijk tussen 10u-12u
24/3 Deurhangers Vredewijk tussen 10u-12u

Ook onze pannenkoekenmobiel rijdt terug uit in het voorjaar. We serveren er u deze keer graag onze wensen voor Hove bij. Concretere data en uren volgen.

Kandidaten voor 2018!

Op onze nieuwjaarsreceptie vrijdag 2 februari kon u al live kennismaken met 7 kandidaten voor 2018. In februari vallen ze bij elke Hovenaar in de bus.

Het team van Fan van Hove staat alvast klaar! Met veel materiaal van onze rondtrekkende pannenkoekenmobiel de laatste jaren, een enquête en de bijhorende deurhangers brengen we u binnenkort een programma op maat van Hove. Maar hierover spoedig meer… .

 

Fan van Hove wil geen Helihaven in Lint.

De afgelopen vier jaar hebben zowel de gemeente Lint als de provincie Antwerpen zich telkens negatief uitgesproken over de inplanting van een helihaven te Lint. In dit kader zijn tijdens het openbaar onderzoek 3.745 bezwaarschriften ingediend die betrekking hadden op o.a. geluidshinder, veiligheid, trillingen, stofhinder, geurhinder, pollutie, verstoring van het zicht van omwonenden, verstoring van de omgeving, natuur en planologische aspecten. 

Ondanks de bezwaren werd een vergunning afgeleverd. Gelukkig heeft de minister in de vergunning een aantal strenge voorwaarden opgelegd die het vliegverkeer drastisch zullen beperken:

  • helihaven met maximaal 10 vliegbewegingen per dag, maximaal 20 vliegbewegingen per week waarvan maximaal 2 tussen 19u en 22u maximaal 4 vliegbewegingen om medische urgentie per maand tussen 22u en 7u
  • geen vliegbewegingen op zon- en feestdagen, met uitzondering van vluchten voor medische urgentie
  • geen praktijklessen
  • geen rondvluchten, demonstratievluchten en recreatievluchten
  • niet tanken op de site.

Fan van Hove blijft ten gronde gekant tegen de inplanting van een helihaven in de buurt van woongebieden. Een helihaven hoort thuis op een luchthaven. En de luchthaven van Deurne is vlakbij. Fan van Hove roept alle  betrokkenen op om werk te maken van een herbestemming van het terrein in een KMO-zone. In de tussentijd wenst Fan van Hove dat er een strenge controle komt op de naleving van de voorwaarden die werden opgelegd in de milieuvergunning. Tegen elke inbreuk moet opgetreden worden. Bij meerdere inbreuken moet de vergunning worden ingetrokken.