Fans met goesting in de nieuwe coalitie

Eerder deze week werden, na vlotte en collegiale besprekingen, de kiemen gelegd voor een nieuw Hovese coalitie met N-VA. Gisteren keurde het bestuur van Fan van Hove unaniem de leden voor dit college goed. We kiezen resoluut voor betrokken bestuurders met een mix van bewezen bestuurservaring en opkomend talent. Onze bestuursstijl zal zo in de lijn van onze campagne blijven liggen: authentiek, dichtbij de mensen en met veel inzet om onze beloftes voor de volle 100% te realiseren. We kiezen dan ook voor mensen met goesting!

Voor Fan van Hove zullen zo zetelen in de Gemeenteraad: Luc Vuylsteke de Laps, Els Nelen-Pauwels, Tonia Van de Vyver en Wim Bollaert.

Mandaten en bevoegdheden werden als volgt toegewezen:

Luc Vuylsteke de Laps (2019-2021) – Wim Bollaert (2022-2024): 1ste schepen

  • Omgeving (Ruimtelijke Ordening en Vergunningenbeleid)
  • Bestuurlijke Organisatie (Intergemeentelijke Samenwerking, Personeel en Financiën)
  • Lokale Economie (Middenstand)

Els Nelen-Pauwels: Voorzitter Bestendig Comité (en toegevoegd schepen)

  • Samenleven (Sociale Zaken,  Sport en Vrije Tijd, Woonbeleid, Communicatie en Participatie)

Diane Tinnemans (2022-2024): Gemeenteraadsvoorzitter

We feliciteren graag alle andere partijen met hun resultaten zondag en roepen op om samen met ons vooruit te kijken. Hove kan een gezonde dosis echte positiviteit wel gebruiken.

RSS