Kalender Fan van Hove 2017

Welkom op een van onze activiteiten in het najaar:

  • 9/9 Pannenkoekenmobiel centrum (aan de Sint-Laurentiuskerk) met afname enquête in het Centrum en de Meylwijk
  • 23/9 Pannenkoekenmobiel Vredewijk (pleintje Dennenlaan)

Lancering enquête!

Fan van Hove lanceert op 13/5  zijn staat van Hove, een dorpsenquête waarmee we alle inwoners van Hove hun mening vragen over de levenskwaliteit in Hove en haar wijken aan de hand van 26 vragen. We maken zo werk van echte participatie. De Hovenaar maakt het rapport op van het huidige bestuur, maar we horen ook graag wat er in elke buurt prioriteit dient te krijgen.

De enquête zal naast de digitale verspreiding ook deur aan deur worden afgenomen. Resultaten en beleidsvoorstellen verwachten we eind 2017.

Vul hier de enquête in. Deze enquête is afgesloten op 14/11. Binnenkort mag u resultaten en onze aanbevelingen verwachten.

Groet, Fan van Hove

Pannenkoekenmobiel 13/5 Vogeltjeswijk

Fan van Hove (CD&V – Open VLD) reist met zijn pannenkoekenmobiel heel Hove door. Waar we neerstrijken brengen we met een verse pannenkoek de kans aan een buurt om elkaar te leren kennen, bij te praten, ons vragen te stellen… .

We kijken er naar uit om u te ontmoeten op zaterdag 13 mei, vanaf 15u op het pleintje aan de Spreeuwenlaan-Kievitslaan.

Schepencollege Hove blaast het RUP Lege Veldkantlaan Zuid af

Na een eerste discrete aankondiging op de Gecoro, kondigde het schepencollege nu ook publiek aan tijdens de gemeenteraad van 27/03, dat zij de opmaak van het RUP stopzet.

Reden: “het zou te aanvechtbaar zijn”.  Het RUP waarmee het college koos voor een zeer verregaande ontwikkeling van dit groot gebied in Hove (tot 145 wooneenheden) botst op een  conflict met het nog steeds geldende Gemeentelijk Structuurplan, dat stelt dat dit gebied uitgesloten wordt voor verdere ontwikkeling.  De keuze voor een vergaande ontwikkeling kwam er pas na 3 jaar onderhandelen met de eigenaar, het OCMW Antwerpen. Heeft het schepencollege zich dan op geen enkel moment  de vraag gesteld of die tegenstelling moest overbrugd worden? Of ze met andere woorden zo snel moest toegegeven aan de  honger tot verkavelen!? De dreiging van een grote, nieuwe verkaveling en dito mobiliteitsdruk op Hove is hiermee alvast afgewend. Uiteraard zijn we hier als voorvechters van de open ruimte bijzonder blij mee.

Het gebrek aan visie inzake ruimtelijke ontwikkeling blijkt nu trouwens openlijk voor de tweede maal. Zo koos het pas gevormde schepencollege in 2013 om in het dossier Hortensiahof zeer snel een slecht compromis te aanvaarden ( er liep nl een procedure tegen een door de Provincie afgeleverde bouwvergunning). Het nieuwe college geloofde niet in de sterkte van het dossier dat wij eind 2012 nog startten alhoewel de beroepsprocedure nochtans bijzonder succesvol evolueerde voor de gemeente.

Nu blijkt dus opnieuw dat het college de hefboom van het Gemeentelijk Structuurplan onderschat heeft om de verkaveldrift te beheersen, of misschien zelfs af te houden.

Maar, wat nu? Het college kiest om de ontwikkeling van het gebied Lege Veldkantlaan Zuid op te nemen in een procedure van opmaak van een Masterplan, dat leidt tot een nieuw ruimtelijk beleidsplan. Allemaal stadhuiswoorden en technisch jargon om te zeggen dat er nieuw Structuurplan komt dat alweer belangrijke, verstrekkende, bindende opties neemt. Het college roept op om dit verhaal in  alle sereniteit te bekijken.

We  zijn als Fan van Hove hiertoe bereid, maar zonder onze principes te verloochenen en dus niet snel, snel een dealtje te gaan uitvoeren met verlies van die grote open ruimte als resultaat.

Wij gaan uit van de sterkte van onze eigen troeven in dit dossier en zullen ons niet laten opjagen.

Fanmail februari

Lees hier onze laatste fanmail. Het ontwerpdossier van mei 2016, dat als basisidee geldt voor de ontwikkeling van de Lege Veldkant Zuid en waarover we ons in de fanmail zorgen maken vindt u hier.