Fan van Hove is het kartel van CD&V, Open VLD en onafhankelijken met één missie: Hove!

Wij willen de eigenheid en zelfstandigheid van Hove bewaren, rustig gelegen aan het begin van de rand rond Antwerpen. Hove, een heerlijk dorp om te leven voor iedereen (mensen van alle leeftijden en alle sociale klassen), met behoud van zijn groene en landelijke woonkarakter en inspanningen naar betaalbaar wonen.

Op vlak van mobiliteit pleiten wij voor een realistische en duurzame aanpak: vlot verkeer hand in hand met veiligheid voor alle weggebruikers en bereikbaarheid van winkels en diensten. Wat het handhavingsbeleid betreft gaan wij uit van de verantwoordelijkheid van de Hovenaar, met in eerste plaats sensibilisering en positieve stimuli waarbij boetes en andere repressieve middelen het laatste middel zijn.

Een kleine gemeente als Hove moet een passende infrastructuur hebben om in kwaliteitsvolle basisdienstverlening voor haar burgers te voorzien. De middelen moeten ingezet worden op het onderhoud, een verdere verbetering en modernisering van het reeds bestaande patrimonium en openbaar domein, met onder meer een krachtige inzet op propere straten en zichtbare bebloeming. Momenteel is er geen behoefte aan bijkomende grote projecten.

Kleinschaligheid staat niet in de weg van goed bestuur. We gaan voor een klantgerichte, laagdrempelige en moderne dienstverlening. Met ook aandacht voor de specifieke behoeften van kwetsbare groepen in onze maatschappij. Voor die zaken die de schaal van onze gemeente overstijgen, moet verder samenwerking met buurgemeenten gezocht worden.

Ons kartel staat voor een degelijk, zorgvuldig en secuur financieel beleid. De middelen moeten omzichtig en efficiënt beheerd worden, met oog voor de volgende generaties.

Voor ons is het sociaal weefsel in ons dorp uiterst belangrijk. Initiatieven vanuit bewoners, lokale verenigingen en ondernemers dragen bij tot de gezelligheid en samenhang in ons dorp en verdienen alle steun. De gemeente is er voor zijn inwoners. Vanuit die stimulerende functie willen we mensen samenbrengen, met sport iedereen in beweging krijgen, lokale kinderopvang en onderwijs blijven aanbieden en werken aan de gezondheid van de Hovenaar.

Wij staan voor een stijl van besturen, dicht bij de mensen. Wij blijven inspraak voor de Hovese burger en een open communicatie met het bestuur garanderen.

  Foto: Eddy Geuvels